Chính sách – quy định

Chính sách – quy định

1. Website giao dịch của Công ty TNHH Nội thất Minh Mỹ (địa chỉ trang website: www.minhmy.com.vn ) sau đây gọi là “WEBSITE MinhMy Handicraft” cung cấp các sản phẩm nội thất Mây, tre, nứa, lục bình, nhựa giả mây… chuyên dùng trong gia đình.

2. WEBSITE MinhMy Handicraft cung cấp chương trình hàng tháng liên quan đến việc bán sản phẩm của công ty bao gồm khuyến mãi, giảm giá, nhưng mức khuyến mại, giảm giá sẽ không vượt quá 50% theo qui định tại điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006.

3. Khách hàng tham gia giao dịch trên Website MinhMy Handicraft là cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu mua sản phẩm trên Website MinhMy Handicraft. Khách hàng phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Bộ Phận Chăm Sóc Khách hàng của Website MinhMy Handicraft chính thức công nhận (sau đây gọi là “Khách hàng”). Khách hàng sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

• Khách hàng là một cá nhân và/hoặc doanh nghiệp.

• Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

• Việc Khách hàng truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm Khách hàng phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này.

• Khách hàng phải bảo vệ mật khẩu của Khách hàng và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của Khách hàng; Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của Khách hàng được sử dụng bởi bất cứ ai mà Khách hàng cho phép truy cập vào nó.

• Các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Website MinhMy Handicraft là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

4. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng khi tham gia vào website MinhMy Handicraft phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của website MinhMy Handicraft.